Europafietsers nodigt alle enthousiaste fietsers, die afgelopen jaar een fietstocht in Europa gemaakt hebben,  uit deel te nemen aan onze fotowedstrijd 2018.

Het inzendingsthema

De in te zenden foto’s moeten onderweg genomen zijn tijdens een fietsroute in Europa. Ze  moeten op één of andere wijze zichtbaar te maken hebben met de  fiets of fietser. Verder moeten ze in 2018 genomen zijn. We gebruiken de  foto’s die geschikt zijn ook graag  als "headers" op onze website www.europafietsers.nl. De technische kwaliteit vinden we  belangrijk, omdat de foto’s  verder uitvergroot moet kunnen worden. Voor dit jaar hebben we daarnaast het thema “LICHT” in de ruimste zin van het woord gekozen. Niet alleen alles wat de zon en maan ons bieden, maar kunstlicht en licht- of zwaargewicht doen natuurlijk mee! Omdat ook wij de nieuwe wetgeving met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteren, vragen we er in de verdere voorwaarden hieronder expliciet de aandacht voor.

De verdere  voorwaarden:

 • Maximaal aantal foto’s per fotograaf: 4
 • De foto’s moeten passen binnen het inzendingsthema (zie hierboven).
 • De foto’s dienen van het JPEG en/of RAW formaat te zijn. Onze voorkeur gaat uit naar foto's met een hoge resolutie (1600x1200 pixels of liever meer).
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert, is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking, zoals het kader aanpassen, wel.
 • Door deelname verklaart de inzender eigenaar te zijn van de foto en mits van toepassing, houder van het portretrecht. Europafietsers is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s).
 • Door deelname geeft de inzender Europafietsers toestemming om de foto(’s) in een mozaïek-overzicht te plaatsen, als header op te nemen of in "Fietsplan" te publiceren.
 • Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en tevens verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Betrokken inzender zal hiervan met argumentatie schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 • Tevens geeft de deelnemer bij inzending expliciet en schriftelijk aan er geen bezwaar tegen te hebben dat indien van toepassing, (ook) de foto’s met of van minderjarige kinderen mogen worden gepubliceerd zoals hierboven  aangegeven;
 • Mochten er gaandeweg deze wedstrijd nog zaken de AVG betreffend van belang zijn voor de inzending dan worden de deelnemers hierover per mail geïnformeerd;

Informatie bij de inzending

Inzenden kan naar fotowedstrijd@europafietsers.nl. De inzendtermijn loopt tot en met 30 november 2018.
Bij inzendingen waarvan de totale omvang van de bestanden meer is dan 5Mb, graag inzenden via We Transfer (www.wetransfer.com).

Graag ontvangen we bij de inzending de volgende gegevens:

 • De naam van de fotograaf
 • Het e-mail adres
 • Zo mogelijk het telefoonnummer
 • De route en plaats waar de foto is gemaakt
 • De titel van de foto (facultatief). Een verhaaltje erbij stellen we op prijs
 • Indien van toepassing de schriftelijke toestemming om de foto’s met minderjarige kinderen te mogen publiceren.

Prijzen

De prijzen bestaan uit cadeaubonnen te besteden bij de Fietsvakantiewinkel. De eerste prijs is € 50,-- de tweede prijs € 40,-- ,de  derde, vierde en vijfde prijs € 30,--.