Graag roepen we alle enthousiaste en fotograferende fietsers op, die dit jaar een meerdaagse fietstocht in Europa hebben gemaakt, hun beste of leukste foto’s in te zenden voor onze fotowedstrijd 2017. Deelname staat open voor alle donateurs van Europafietsers en alle andere fietsers die dit jaar in Europa hebben gefietst.

Het inzendingsthema:

De in te zenden foto’s moeten dit jaar onderweg genomen zijn tijdens een fietsroute in Europa. Ze moeten op één of andere wijze te maken hebben met het thema fiets of fietser. Als speciale wens ontvangen we graag foto’s die geschikt zijn om te gebruiken als "headers" op deze website. De technische kwaliteit vinden we belangrijk, omdat de foto’s verder uitvergroot moeten kunnen worden.

De inzendings voorwaarden:
 • Maximaal aantal foto’s per fotograaf: 4
 • De foto’s moeten passen binnen het inzendingsthema (zie hierboven).
 • De foto’s dienen van het JPEG en/of RAW-formaat te zijn. Onze voorkeur gaat uit naar foto's met een hoge resolutie (1600x1200 pixels of liever meer).
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert, is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking, zoals bijvoorbeeld het kader aanpassen, wel.
 • Door deelname verklaart de inzender eigenaar te zijn van de foto en mits van toepassing, houder van het portretrecht. Europafietsers is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s).
 • Door deelname geeft de inzender Europafietsers toestemming om de foto(’s) in een mozaïek-overzicht op deze website te plaatsen, als header op te nemen of in "Fietsplan" te publiceren.
 • Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en tevens verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren.
Een aanvullende aparte inzendingscategorie:

Voor die fietsers die al langer over ons continent trekken, hebben we dit jaar een aanvullend thema: "Toen en nu": een originele fietsfoto van vroeger en een foto van nu, die op één of andere wijze bij elkaar passen. Gelieve de "oude" foto (indien niet digitaal beschikbaar) gescand (liefst op 300 dpi) in te sturen op JPG format. Graag -als je geheugen het toelaat- het jaartal en de plek/land van de "oude" foto aangeven.
Maximaal aantal foto’s per inzender: 1 paar.
Deelnemers aan de "gewone" wedstrijd mogen ook inzenden voor de aanvullende categorie. Maak er dan wel 2 aparte inzendingen van.

Graag ontvangen we bij de inzending de volgende gegevens:
 • De naam van de fotograaf
 • Het e-mailadres
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • De route en plaats waar de foto is gemaakt
 • De titel van de foto (facultatief)

Inzending naar fotowedstrijd@europafietsers.nl voor 1 december 2017
Bij inzendingen waarvan de totale omvang van de bestanden > 5Mb is, gaarne inzenden via WeTransfer (https://www.wetransfer.com/)

Uitslag wedstrijd vóór maart 2018.