Foto's uit de galerij kunnen worden bekeken op een groter scherm...

Fotowedstrijd Europafietsers 2019

Europafietsers nodigt alle enthousiaste fietsers uit, die afgelopen jaar een fietstocht in Europa gemaakt hebben, deel te nemen aan onze fotowedstrijd 2019. Daarnaast starten we dit jaar voor het eerst met de mogelijkheid om filmpjes in te zenden. Van het video/filmmateriaal willen we compilaties maken om te kunnen vertonen op beurzen of andere gelegenheden om het fietsen in Europa te stimuleren.

Het inzendingsthema

Het thema voor dit jaar is: ‘Europafietser(s)’. De in te zenden foto’s of filmpjes moeten onderweg genomen zijn tijdens een fietsroute in Europa. Ze moeten op één of andere wijze zichtbaar te maken hebben met de fiets of fietser. We gebruiken foto’s, die geschikt zijn, graag in onze jaarlijkse grote Europafietsers folder of als "header" op onze website www.europafietsers.nl. Belangrijk is dat deze als header passend gemaakt kunnen worden in het panoramische beeld boven aan de pagina’s. De technische kwaliteit vinden we belangrijk, omdat de foto’s verder uitvergroot moeten kunnen worden. Omdat ook wij de nieuwe wetgeving met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteren, vragen we er in de algemene voorwaarden hieronder expliciet de aandacht voor.

Wedstrijd voorwaarden foto’s

 • Er mogen maximaal 4 foto’s per donateur worden ingestuurd; bij inzendingen waarvan de totale omvang van de bestanden meer is dan 5 Mb, graag inzenden via We Transfer (www.wetransfer.com);
 • De foto’s moeten passen binnen het inzendingsthema;
 • De foto’s dienen van het JPEG en/of RAW-formaat te zijn. In verband met de scherpte bij vergrotingen worden alleen foto’s van 2 Mb of hoger in de beoordeling meegenomen;
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert, is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking, zoals het kader aanpassen, wel;
 • Door deelname geeft de inzender Europafietsers toestemming om de foto(’s) in een mozaïek-overzicht te plaatsen, als header op te nemen of te plaatsen in publicaties van Europafietsers;
 • De werkgroep stelt het op prijs te lezen waar (route) en wanneer de foto genomen is. Ook een klein verhaaltje van enkele regels maakt de foto compleet.

Wedstrijd voorwaarden filmpjes

 • Per inzender mogen 2 filmpjes worden ingestuurd. Bij inzendingen waarvan de totale omvang van de bestanden meer is dan 5 Mb, graag inzenden via WeTransfer (www.wetransfer.com);
 • De duur van het filmpje is maximaal 6 minuten (het mag een geknipte montage zijn);
 • Het opnameformat is mp4 (mpeg4) en in de landscape-mode opgenomen;
 • De inzender gaat er door deelname mee akkoord dat de inzending door Europafietsers op beurzen en op de website gebruikt mag worden met als doel het fietsen in Europa te stimuleren;
 • En gaat er ook mee akkoord dat delen uit het ingezonden materiaal gebruikt mogen worden voor het maken van een compilatie. 

Algemene wedstrijd voorwaarden

 • Door deelname verklaart de inzender eigenaar te zijn van de foto en filmpjes mits van toepassing, houder van het portretrecht. Europafietsers is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s) of video’s;
 • Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en tevens verwijderd. De jury houdt zich het recht voor foto- of videomateriaal te weigeren. Betrokken inzender zal hiervan met argumentatie schriftelijk op de hoogte worden gesteld;
 • De deelnemer geeft bij inzending expliciet en schriftelijk aan er geen bezwaar tegen te hebben dat indien van toepassing, (ook) de foto’s of filmpjes met of van minderjarige kinderen mogen worden gepubliceerd zoals hierboven aangegeven;
 • Mochten er gaandeweg deze wedstrijd nog zaken de AVG betreffend van belang zijn voor de inzending dan worden de deelnemers hierover per mail geïnformeerd.

Tot slot

 • Uiterste inzendingsdatum wedstrijdmateriaal naar fotowedstrijd@europafietsers.nl is 15 december 2019;
 • Een deskundige jury zal zich over de inzendingen buigen. Er worden 25 foto’s aangewezen die gepubliceerd zullen worden in de foto mozaïek op onze website. Daarvan worden, naar door jury, de drie beste uitgekozen, die elk een prijs van € 50 (waardebon te besteden bij de Fietsvakantie winkel) ontvangen.
 • De jury voor de foto’s wordt voor de filmpjes aangevuld met een videodeskundige. Voor de meest bruikbare video inzending wordt een prijs van € 50,- (waardebon te besteden bij de Fietsvakantie winkel) beschikbaar gesteld;
 • De uitslag van de foto-(en video-) wedstrijd wordt rond 1 februari 2020 bekend gemaakt;
 • Per inzender kan slechts één foto in de einduitslag bij genoemde 25 meedoen.

De werkgroep Fotowedstrijd ziet je inzending(en) met veel belangstelling tegemoet!