De download-brochure en het gps-bestand van de fietsroute Venetië-Gdansk zijn vernieuwd.
Veel vragen zijn n.a.v. feedback opgelost en uit de brochure verdwenen en diverse kleine zaken zijn opgenomen c.q. aangepast.