Spring naar content

Over Europafietsers

Europafietsers is een niet-commerciële organisatie (stichting) van vrijwilligers die het maken van meerdaagse fietstochten door Europa wil stimuleren.  Het doel is fietsers te laten beleven hoe inspirerend het is om andere landschappen, mensen en culturen van heel dichtbij te leren kennen.

Europafietsers wil dit bereiken door:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van fietsroutes
 • Het uitgeven van fietsroutegidsen
 • Het onderhouden van een informatieve website over fietsroutes in Europa
 • Het uitbrengen van Fietsplan, het fietstijdschrift van en voor Europafietsers
 • Het deelnemen aan beurzen en het geven van persoonlijke informatie
 • Het geven van presentaties over fietsreizen en het gebruik van de GPS
 • Het samenstellen en beschikbaar stellen van GPS-tracks en het geven van advies over kaartmateriaal voor GPS-ontvangers
 • Het aanreiken van aanvullende hulpmiddelen om fietsers op hun route te ondersteunen

Terugblik – de Fietskaart Informatie Stichting

Europafietsers werd in 1981 door Marijn Bosma opgericht als Fietskaart Informatie Stichting (FIS) met als doel toeristische fietsers van geschikte landkaarten te voorzien. De start was het geven van cartografische adviezen en het bieden van een overzicht van bestaand kaartmateriaal. De FIS wilde ook in eigen beheer kaarten uitbrengen. Het eerste product in 1984 was dan ook een overzicht van alle toeristische fietsroutes in Nederland. 

Halverwege jaren 80 ging een hecht collectief van enthousiastelingen fietsroutes ontwikkelen die vanuit Nederland Europa ingingen. De eerste, inmiddels klassieke, routes waren ‘Fietsen van Maastricht naar de Méditerranée’ en de ‘St Jacobs Fietsroute’ naar Santiago de Compostela. Zo’n route ontwikkelen kostte wel enkele jaren onderzoek, veldwerk, controlefietsen en uiteindelijk het produceren van een eenvoudig fietsgidsje. Vervolgens werden vrijwilligers ingezet om zo’n route en gidsje actueel te houden. Toen en ook nu nog steeds zijn dan ook fietsers nodig die hun feedback met hun ‘opmerkingen’ of ‘commentaar’ op de website achterlaten. Deze welkome en onmisbare informatie wordt gebundeld verwerkt in de aanvullingen op de gidsen of in een herdruk na een uitgebreidere controle van de route.

Vanaf de jaren ’90 werden steeds meer routes vastgelegd in meer professionele routegidsen, voorzien van een handig ringbandje en passend op je stuurtas. Op de ene pagina staat de kaart van het traject en op de andere de navigatietekst en informatie over de omgeving. In de loop van de tijd ontstonden routes door België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Groot Brittannië en werd ook de route rond de Noordzee door de FIS ondersteund. Naast de routesamenstellers van de FIS ontwikkelden ook andere auteurs Europese fietsroutes waardoor in combinatie met een aantal dwarsroutes (Ringroutes) het ‘Fietsweb‘ kon ontstaan, dat tot een belangrijk beeldmerk van Europafietsers is geworden.

Een verslag over de eerste tien jaren van Europafietsers kun je hier downloaden (pdf, 1.36 MB)

Uitbouw van informatie en service voortgezet

 • In 2010 is de naam Fietskaart Informatie Stichting veranderd in ‘Europafietsers’, een naam die beter aansluit bij het werkgebied en de activiteiten. Europafietsers was inmiddels ook een vaste deelnemer geworden van op vakantiefietsers gerichte  beurzen in Nederland en België, zoals de Fiets- en Wandelbeurs. Daarnaast werd samenwerking met ‘de Wereldfietser’ gezocht.
 • De website van Europafietsers werd verder uitgebouwd en rijk gevuld met informatie die fietsers helpt bij de keuze van hun routes.
 • De ruggengraat van het werk van Europafietsers wordt gevormd door vrijwilligers (ca. 180) en donateurs (ruim 3.500). Actieve vrijwilligers helpen routes ontwikkelen en onderhouden, geven voorlichting op beurzen en presenteren hun ervaringen aan anderen. Bovendien maken ze een mooi fietsmagazine, Fietsplan. Daarin staan verhalen van en voor fietsers, praktische tips over routes of technische zaken, interviews en informatie over de activiteiten van Europafietsers.
 • Donateurs dragen bij in de kosten van beurzen en bijeenkomsten, voorlichtingsmateriaal, routebrochures, rechten voor het gebruik van kaartmateriaal in de routegidsen en het onderhoud van de routes.
 • Voor wie geïnteresseerd is in bij te dragen aan het werk van Europafietsers kan meer informatie vinden op ‘Doe Mee’.

Organisatie Europafietsers

Naast de actieve vrijwilligers bestaat binnen de Stichting het ‘schrijversoverleg’, waarin de route-samenstellers hun plannen voor nieuwe en bestaande routes afstemmen, het gps-team dat zorgt voor de gps-tracks van de routes en het webteam dat de website van Europafietsers beheert. Verder worden sinds 2015 regiobijeenkomsten georganiseerd, met presentaties over routes en uitwisseling van ervaringen. Voorafgaand aan het beursseizoen wordt een vrijwilligers instructie dag georganiseerd, waarop recente informatie over het route netwerk wordt besproken. De communicatie binnen de stichting wordt verzorgd door digitale nieuwsbrieven en een halfjaarlijks periodiek ‘Fietsplan‘.

Bestuur

Het beleid van de Stichting wordt uitgestippeld door het bestuur dat bestaat uit:

Henk Vriendvoorzitter en externe betrekkingen
Geert Doevensecretaris
Lucas Janssenpenningmeester
Corine Westerlakendonateursadministratie, website
Bas van Eijkbeurs- en evenementencoördinator
Ruud Geertsroutecoördinator
Dirk OomsPR en communicatie
  

Wil je contact opnemen met het bestuur van Europafietsers, vul dan het contactformulier in en kies bij Onderwerp voor ‘Bestuur’.

Toekomst

De belangstelling voor het fietsen over de grenzen neemt verder toe. Europafietsers wil dit graag blijven stimuleren en is op zoek naar nieuwe (digitale) hulpmiddelen die het lange afstandsfietsen kunnen ondersteunen. Europafietsers juicht het toe dat ook de inzet van de E-bike er toe bijdraagt dat steeds meer fietsers de mogelijkheid krijgen langere en meer bergachtige tochten te maken, die anders niet in het verschiet hadden gelegen.

Europafietsers zoekt ook meer betrokkenheid bij de uitrol van het door de European Cyclists’ Federation beoogde EuroVelo fietsnetwerk. Naast op onze ervaring gebaseerde advisering over het routeverloop van nog nauwelijks uitgedetailleerde routes, willen wij ook meer Nederlandstalige route-informatie over de EuroVelo routes ter beschikking gaan stellen. Tenslotte onderzoeken we hoe we meer aan belangenbehartiging kunnen doen voor langeafstandfietsers, bijvoorbeeld op het terrein van voor- en natransport naar en van verre bestemmingen in Europa.

Vragen over Europafietsers? Vul het contactformulier in en kies bij Onderwerp voor Algemeen.