Spring naar content

Verschil tussen ‘sporen’ en ‘routes’

Technisch verschillen ‘sporen’ (=tracks) en ‘routes’ essentieel en dat kan voor een beginner heel verwarrend zijn, vooral omdat in het spraakgebruik alles als route wordt betiteld.

Onze sporen zijn in wezen kruimelsporen van een groot aantal punten achter elkaar, die precies op de door ons geselecteerde fietsroute liggen (ook als die dwars door een boerenerf gaat) en door onze vrijwilligers ter plaatse zijn opgenomen. Deze worden op goede GPS-apparaten exact weergegeven en leiden je altijd – kaartonafhankelijk – correct door de wereld.

Een GPS-‘route’ daarentegen wordt grotendeels door de GPS-ontvanger zelf berekend, afhankelijk van het gebruikte kaartmateriaal, de interne software en de instellingen die je in het apparaat hebt ingesteld. De ‘route’ tussen punt a en b ligt dus van te voren niet precies vast. Als je onderweg van de route afwijkt blijft de ontvanger je steeds via een alternatieve weg naar punt b leiden. ‘Routes’ zijn dus dynamisch, maar leiden je niet per se over de door ons gedefinieerde paden. Dat kan in de praktijk leiden tot een ‘route’ over bijvoorbeeld een snelweg, daar waar wij onze route (als kortsluiting) over een boerenerf definieerden.

Veel GPS-ontvangers kunnen zowel met ‘sporen’ als met ‘routes’ werken. Ontvangers die intern alleen met technische ‘routes’ kunnen werken, noemen we gemakshalve ‘Route-apparaten’. Naast het bovengenoemde probleem hebben deze apparaten moeite om aangeleverde sporen van meer dan 170-200 km om te zetten in hun interne ‘routes’ wat tot veel klachten leidt, die terug te voeren zijn op de gebruikte apparatuur. Hier kan Europafietsers helaas niet bij helpen.

Tenslotte nog een opmerking voor het geval de route in omgekeerde richting gefietst wordt: de track kan in dat geval gewoon, zonder enige verandering, gebruikt worden. Je moet alleen zelf goed oppassen bij eenrichtingsverkeer en uiteraard de goede kant op gaan bij rotondes.

Terug naar overzicht fietsen met gps