Meer informatie

Informatie over fietsen in deze landen vind je op de website van Wereldfietser/Vakantiefietser:

Denemarken   - ​Noorwegen   - Zweden   - Finland

Aanbevolen routes

In het Overzicht van routes vind je goede fietsroutes die in of door de Scandinavische landen lopen. Deze routes zijn in het Nederlands beschreven, of vormen een schakel in ons netwerk “Fietsweb”. Van al deze routes vind je meer informatie op de betrokken pagina van onze website.

Andere routes

Denemarken

  • Denemarken heeft goede landelijke lange-afstands fietsroutes, vergelijkbaar met de Nederlandse LF-routes. Recent is de promotie van deze routes wat in het slop geraakt, de Deense Fietsersbond is herhaaldelijk van website veranderd. Er staat een overzicht (zonder kaartjes!) op de site van Visit Denmark.
  • Route 1 valt samen met EuroVelo 12 (North Sea Cycle Route). Route 3, de Haervej, loopt deels samen met de Jutlandroute en met EuroVelo 3. De routes 8 en 9 maken deel uit van EuroVelo 10, de Oostzeeroute. Op de kaarten van het Dansk Cyklist Forbund zijn de routes aangegeven. Er is ook een overzichtskaart te koop. Kaarten bestellen.
  • Wie vooral is geïnteresseerd in kleine routes kan ook zoeken bij de Panorama-routes, rondjes van 30-50km, verspreid door Denemarken.

Noorwegen

  • Noorwegen heeft wel lange-afstandsroutes, maar lang niet overal goed gemarkeerd. Een overzicht wordt gegeven door Cycling Norway. Van enkele routes in Zuid Noorwegen zijn gidsjes van Castorforlag te koop, duur maar wel goed. Meer informatie in de webwinkel.
  • Een netwerk van goed beschreven, niet gemarkeerde routes (en schetskaartjes) geeft het gidsje Norwegen per Rad. Let wel op mogelijk onverharde wegen. Bestellen.  Hier moet je zelf kaarten bijkopen

Zweden

  • Zweden is matig ontwikkeld voor fietstoeristen. Niet alleen nemen de Staatsspoorwegen geen fietsen mee, ook ontbreekt tot nu toe een samenhangend, bewegwijzerd, landelijk netwerk. Toch is er goed te fietsen. Een netwerk van niet gemarkerde, maar goed beschreven routes (en schetskaartjes) geeft het gidsje Südschweden per Rad. Zuid Zweden reikt in dit geval tot Stockholm/Uppsala. Bestellen
    Ook hier moet je (in dit geval dure!) kaarten bijkopen. Deze kaarten van Norstedts Cykelkartan (1:90.000) tonen ook de fietsroutes. Kaarten bestellen.

Finland

  • Finland kent een zeer beperkt nationaal routenet, Van sommige routes worden ook gps-tracks gegeven. De kwaliteit van de gekozen wegen kan sterk wisselen. De website is in opbouw, er zitten diverse foutjes en omissies in (verkeerde route of helemaal geen route ingetekend bij een tekst, ontbrekende gps terwijl die wel genoemd wordt). De meeste routes lopen in Zuid Finland. Gezien de beperkte informatie zijn goede kaarten nodig, met ingetekende fietsroutes. Kaarten bestellen. Van EuroVelo 13 bestaat een aparte website: EuroVelo 13 Finland.