Spring naar content

Openstaande taken routes

We zoeken op dit ogenblik vrijwilligers voor:

Routebeheer:

  • Op dit moment zijn er geen vacatures

Routecontroles:

  • Noorwegen: variant Oslo-Trondheim, voorlopige navigatietekst, kaartjes en tracks controleren
  • Controle navigatieteksten Spoor van de Vrijheid
  • EuroVelo 9: Venetië-Gdansk: knelpunten-controle aan de hand van onze brochure (fietsen)

Routeverkenningen:

  • EuroVelo 1: traject Plymouth-Fishguard (Engeland/Wales): kaartonderzoek, fietsen
  • EuroVelo 3: van Namen (B) tot St.Jean (Zuid Fr): inventarisatie van de status, fietsen
  • Baltische Staten (EuroVelo 10 en EuroVelo 13): kustroutes. Fietsen; kijken wat er is aan lokale routes en aan vorderingen van de EuroVelo-routes
  • Zweden en Finland (EuroVelo 10) kustroutes. Fietsen en kijken wat er is aan lokale routes en vorderingen EV10

Ook informatie over delen van genoemde routes is welkom, je hoeft niet het hele stuk te pakken!

Interesse?