Spring naar content

Route- en dagplanning

Niemand dwingt je om veel kilometers op een dag te fietsen. De één heeft de persoonlijke voorkeur om vaak op terrasjes en bankjes te vertoeven en regelmatig af te stappen om iets te gaan bezichtigen. De ander vindt het juist lekker om stug door te fietsen en veel kilometers te maken. Je route en dagplanning is ook van een groot aantal andere factoren afhankelijk.

Totale route en beschikbare tijd

Deel je totale route vooraf al grofweg in, rekening houdend met je behoefte aan rustdagen of dagen dat je bijvoorbeeld een wandeling in een natuurgebied wilt maken of uitgebreider een stad wilt bezoeken. Houd ook alvast rekening met de zwaardere trajecten in de route, de overnachtings(on)mogelijkheden en je planning van voor- en of natransport.

Route plannen

Overnachtingsmogelijkheden

Sommige routetrajecten zitten ruim in de overnachtingsmogelijkheden, bij andere wordt het nogal eens puzzelen. In bijna alle routegidsjes zijn overnachtingsmogelijkheden in B&B/hotels of campings opgenomen, die vaak via updates op internet actueel worden gehouden. Fietsers die een voorkeur voor kamperen hebben, zullen soms noodgedwongen moeten kiezen voor een alternatief in bijvoorbeeld een B&B of desgewenst wildkamperen, omdat een volgende camping binnen 1 dagtraject niet haalbaar is.

Bij last minute boekingen wil de smartphone nog wel eens helpen bij het zoeken naar een overnachtingsalternatief. (bijv. booking.com)

Zwaarte route

De zwaarte van de route kan je gemiddelde snelheid flink beïnvloeden:

  • het weer (regen, wind mee of tegen, hitte)
  • het wegoppervlak (strak asfalt, hobbels en kuilen, zanderige of gravelwegen)
  • hellingen en bergen (zie aldaar).

Fysieke mogelijkheden

Niet het aantal maximaal af te kunnen leggen kilometers is doorslaggevend voor je dagafstand, maar eerder het aantal uren dat je op je zadel fietsend kunt doorbrengen. Minimaal kun je zo’n 4 uur per dag fietsen. Met enige ervaring is 6 uur haalbaar. De zwaarte van de route bepaalt je gemiddelde snelheid, zodat je op basis daarvan je geplande dagafstand kunt bijstellen (zo tussen de 40 en ruim 100 km).

Calculeer deze factoren van te voren in en plan niet te optimistisch om te voorkomen dat je later in de avond te lang moet doorfietsen. Op de website van Europafietsers is per route een indeling gemaakt in dagetappes plus informatie over de afstand en zwaarte.

Terug naar overzicht fietsvakantietips