6.666 km fietsplezier voor waterminnaars

De Noordzee heeft ons Nederlanders altijd geboeid. En nu kunnen we er een rondje om heen fietsen. Zo vlak als de zee is, zo afwisselend zijn de kustgebieden. Door deze grote afwisseling is het niet mogelijk om een algemene karakterisering van omgeving, wegdek en zwaarte te geven, dat staat in de landensecties. 

In de zuidelijke helft (circa 2.000 km) van de North Sea Cycle Route (NSCR) / EuroVelo 12, is het makkelijk fietsen, Nederland, Duitsland en Denemarken hebben wind, dijken en schapen. Zweden, Noorwegen en Schotland, samen bijna 3.000 km, stellen zwaardere eisen aan de fietser: klimmen, dalen en ruige wegen. Het traject door Engeland (ruim 1.000 km) is een tussengebied, niet echt vlak maar een stuk minder bergachtig dan het noordelijke stuk.

De route

Er is geen algemeen boekje dat de hele route beschrijft. Elk land heeft één of meer routegidsen of routekaarten die gebruikt kunnen worden. Koop de kaarten vóór vertrek, onderweg zijn ze moeilijk te vinden. Er is wel een internationale website van EuroVelo met (vooralsnog beperkte) informatie over de gehele route, gesorteerd op land.

Informatiebrochure

Cover informatiebrochure NoordzeerouteWegens het versnipperde aanbod aan kaarten en gidsen, geeft Europafietsers een brochure uit die onmisbaar is náást die kaarten. We voorzien daarmee in noodzakelijke aanvullende informatie voor een goede tochtplanning.
 • Algemene informatie over onder meer openbaarvervoerverbindingen voor het fietsen van de NSCR in etappes, bewegwijzering, uitrusting en zwaarte.
 • Een routeoverzicht per land.
 • Een volledig overzicht van beschikbare fietsgidsen en kaarten per land.
 • Informatie over openbaar vervoer per land.
 • Informatie over overnachtingsmogelijkheden met links naar relevante websites.
 • Informatie over overige fietsroutes in Noorwegen die aansluiten op de NSCR en het mogelijk maken een rondje in Noorwegen te fietsen of de Noordkaap te bereiken.

Deze brochure kun je downloaden van de website: Informatiebrochure NSCR (pdf 4,5 Mb).

GPS

Wij hebben op basis van de internationale website en onze ervaringen een set van de ons best bekende sporen beschikbaar gesteld: één voor elk land (Engeland, Schotland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, België, Frankrijk tot Calais). Alleen voor Duitsland zijn twee sets beschikbaar. Doordat niet alle landen even actief zijn, loopt de internationale website soms wat achter.
Er zijn  in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen wat alternatieven opgenomen. Deze worden ook in de informatiebrochure besproken. In het algemeen wordt er geen rekening gehouden met de richting waarin gefietst wordt, dus onze sporen kunnen in steden iets anders lopen dan de bordjes aangeven. De sporen zijn alleen geschikt voor moderne apparatuur.

Meer informatie over de landen

Nederland-België  - Duitsland  - Denemarken  - Zweden  - Noorwegen  - Schotland  - Engeland

6.666 km
Noordzee rond
Vanaf 80 tot 120 dagen

Deel 1: Nederland - België

North Sea Cycle Route volgt de Nederlandse bordjes: LF1 van Sluis tot Den Helder, en LF10 over de Afsluitdijk naar de Duitse grens bij Nieuweschans. Prima bewegwijzerd, geen boekje nodig. Een heel mooie en rustige route, door de duinen pal langs de drukke Randstad en over het vlakke Friese en Groningse land (wind en dijken). Historische Zeeuwse, Hollandse en Friese steden liggen dicht bij de route.
Let op: Rijkswaterstaat heeft het fietspad op de Afsluitdijk afgesloten van 1 april 2019 tot eind 2022 in verband met grootschalige versterking van de Afsluitdijk. Voor voetgangers en fietsers is er een gratis fietsbus beschikbaar. Voor de dienstregeling zie www.deafsluitdijk.nl/fietsbus-dienstregeling.
Een alternatieve route via Den Helder en de eilanden Texel, Vlieland en eventueel Terschelling naar Harlingen is beperkt mogelijk in de zomermaanden. Zie voor een enkele reis Texel-Vlieland met “De Vriendschap”, een seizoensgebonden passagiersschip, www.waddenveer.nl. Zie voor een enkele reis Vlieland- Terschelling of Vlieland-Harlingen of Terschelling-Harlingen:  www.rederij-doeksen.nl.

Voor België is in de nieuwe informatiebrochure een kustfietsroute uitgezet vanaf Retranchement via Knokke, Oostende, Nieuwpoort en De Panne naar de bootterminal in Duinkerken. Ook is het mogelijk de LF1 te blijven volgen tot Nieuwpoort en daar de kustfietsroute op te pakken naar Duinkerken.
De Belgen hebben het voornemen deze kustfietsroute dit jaar te bewegwijzeren als EV12 (Eurovelo 12) en de LF1 te laten vervallen tegen het eind van 2020. Vooruitlopend op de uitvoering van dit voornemen is op deze website zowel voor België als Frankrijk tot aan Calais een gps-track opgenomen die vrijwel volledig de EV12 volgt (welk traject overigens samenvalt met de EV4). In de brochure is tussen De Panne en Duinkerken echter afgeweken van de EV12 en de gps-track met als doel zo rechtstreeks mogelijk naar de bootterminal te kunnen fietsen met behulp van beschikbare routebeschrijvingen (voor diegenen die niet met gps fietsen). Bij herziening van de brochure zal opnieuw naar dit traject worden gekeken op basis van de opgedane ervaringen.

N.B.: in het document met de titel "Wijzigingen Brochure NCR (2020)", zie tab 'Routeboekje(s) en GPS', is nieuwe informatie opgenomen over de hierboven beschreven routes.

Zwaarte

Eenvoudige route voor iedereen.

Te combineren met

Kaart van Deel 1: Nederland - België
680 km
Duinkerken - Nieuweschans
Een week

Deel 2: Duitsland

In Noord Duitsland volgt de route vrij nauwkeurig de kust (vaak buitendijks) en is daarom zeker niet de snelste weg, mede door klaphekjes, maar voldoet wél aan het doel: de kust van de Noordzee volgen. 
De route gaat langs de Elbe naar Hamburg. Afsteken met het veer bij Glückstadt ligt voor de hand. De Bundesländer Niedersachsen en Schleswig-Holstein, waar de route dor loopt, hebben websites met extra informatie.
De Bikeline-boekjes zijn duidelijk.

Zwaarte

Eenvoudige route voor iedereen.

Te combineren met

 • Jutland fietsroute (begint in Emmen): alternatief ‘binnendoor’, knooppunt bij veer Glückstadt
 • Hanzefietsroute (vanaf Bourtange): alternatief ‘binnendoor‘ tot Hamburg
 • Ring 1 (Weser): in Bremerhaven
 • Ring 2 (Elbe): in Glückstadt

Kaart van Deel 2: Duitsland
900 km
Nieuweschans - Rudbol
Vanaf 14 dagen

Deel 3: Denemarken

Ook in Denemarken volgt de NSCR vrij nauwkeurig de kust. Het landschap wordt wel steeds afwisselender: weiden, strand, bossen, heide, zeer hoge duinen en zelfs een paar hellinkjes. Net over de Duitse grens ligt het mooie stadje Tønder, met Zeppelinmuseum. Bij Ulstrup ligt een 90 m hoog duin en een verdronken vuurtoren. De route (Bikeline-boekje) loopt naar het puntje van Jutland bij Skagen, waar je bij vol tij botsende stromen van Noordzee en Oostzee (Skagerrak) kunt bewonderen. NSCR steekt hier nog niet over naar Noorwegen, maar volgt de oostkust (Deense route 5) tot Grenå. Dat heeft weer een ander karakter: meer weiden en wat kleine heuvels. De website van westkust Denemarken geeft meer informatie over de kustroute.

Zwaarte

Op sommige fietspaden liggen grove kiezels in dikke lagen waardoor het duwen wordt. Ook loopt een deel van de route over het (schelpen)strand. Dit is redelijk te doen.

Te combineren met

 • Jutland fietsroute: deze ligt meer in het binnenland, maar komt in Noord Jutland bij Hirtshals hetzelfde uit als de NSCR.
 • Ring 3: Deense route 4 bij Sondervig of Deense route 2 bij Hanstholm

Kaart van Deel 3: Denemarken
800 km
Rudbol - Grena
Vanaf 12 dagen

Deel 4: Zweden

De route steekt over naar Halmstad (ten zuiden van Göteborg) en volgt dan over 500 km de Zweedse kust. De meeste fietsers gaan rechtstreeks via Frederikshavn naar Göteborg, wat zonde is, want het zuidelijke stuk is goed bewegwijzerd en mooi rustig. Voorbij Göteborg (lange doortocht) is het snel alleen maar natuur, met soms bultjes als je dwars over een eiland moet. De scherenkust is heel mooi en ongerept, zeker op die plaatsen waar bijna geen auto's en toeristen komen. Er is geen NSCR-website, maar het alternatief van Halmstad naar Göteborg, Kattegatleden, heeft een eigen website met detailinformatie.

Zwaarte

Zweden wordt als "zwaar" aangemerkt, dat valt echter reuze mee - een enkele ATB-achtige helling daargelaten. Soms moet je met harde wind over hoge bruggen.

Kaart van Deel 4: Zweden
400 km
Varberg - Svinesund
4 tot 7 dagen

Deel 5: Noorwegen

Heel mooie natuur: soms rijd je een hele dag door oerbossen zonder een mens tegen te komen, maar ook moet je trajecten noodzakelijkerwijs delen met de auto's. Apart: de mooie oude postweg....maar met de zwaarste stukken. In Noorwegen wordt ook de kust vrij nauwkeurig gevolgd over ruim 1.100 km, langs Kristiansand en Stavanger tot Bergen. Vooral het tweede traject van Kristiansand naar Bergen kent zware stukken. Naast de natuur is er niet veel te beleven. De kleine haventjes langs de kust bieden mooi uitzicht en vaak ook iets te eten. Voor de echte avonturier: vrij kamperen is toegestaan.
Er is geen bootverbinding meer met Schotland.
Naast de internationale website is er ook een Noorse website met fietsroutes.

Zwaarte

Het weer is heel bepalend hoe de NSCR in Noorwegen wordt beleefd: als je de hele weg volle zon hebt, is het een zware, maar mooie route; als het de hele tijd giet - wat niet uitzonderlijk is- gaat het meer op een overlevingstocht lijken. Niet-kampeerders moeten goed plannen: op 'bergtrajecten' is er soms geen onderdak gedurende meer dan 40 km.

Te combineren met

Noorwegen : Langs de kust naar de Noordkaap: begint in Bergen

Kaart van Deel 5: Noorwegen
1.200 km
Svinesund - Bergen
Vanaf 16 dagen

Deel 6: Schotland

Fietsen door Schotland en over de eilanden vergeet je nooit meer. De pure ruigheid van het landschap, de ingetogenheid -en plotseling enthousiasme- van de bevolking, de eenzaamheid... Daarbij is de afwisseling groot: van de lieflijke Borderlands in het zuiden tot de ongenaakbare kale rotsen op de Shetlands, maar wel alles puur natuur. Voordat het vaste land van Schotland wordt bereikt kan er op de Shetlands en de Orkney eilanden (vogelkolonies en opgravingen niet overslaan) gefietst worden, toch nog een kleine 500 km.
Vanaf de oversteek bij John O'Groats gaat de route eerst westelijk langs de hoge kust, die door riviermondingen wordt doorsneden: een van de stevigste stukken van de NSCR. 
Dan door de totaal lege Highlands en langs mooie meren naar de oostkust en oliestad Aberdeen. Iets minder ruig maar toch stevig langs de kust naar de cultuur- en hoofdstad Edinburgh. De route volgt nu de kust naar Berwick. De oude route is nu een alternatief. Het traject over de pas naar de mooie Borderlands is goed te doen. Langs de Tweed wordt de kust en grens met Engeland bereikt.

Zwaarte

Veel, vrij steile maar zelden lange, klimmen.

Te combineren met

Schotland Rond: op diverse plaatsen, maakt verdere verkenning van Schotland en de Lochs mogelijk.

Kaart van Deel 6: Schotland
Ca. 1.300 km
Shetland - Berwick
Vanaf 20 dagen

Deel 7: Engeland

Het landschap is meestal glooiend en soms verwonderlijk mooi, vooral als het pal langs de kust gaat over kiezel of grassporen. Er zijn veel oude steden en pittoreske dorpjes, die een extra dag waard zijn. Dat geldt niet voor het verwaarloosde oude industriegebied ten zuiden van Newcastle. De route valt grotendeels (maar niet overal!) samen met NCN (National Cycle Network) route 1. De NSCR wordt uitgebreid met het traject van Colchester via Londen naar Dover.
In het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland) staan de NSCR trajecten op de Sustrans-website onder de on-line mapping services. Daar staat ook toeristische en route informatie, als je klikt op de kaart met de ingetekende NSCR route. Er zijn (voor zover wij weten) geen gps tracks van Sustrans.

Zwaarte

Veel gemakkelijker dan Schotland, al zijn ook hier nog venijnige klimmetjes.

Te combineren met

Kaart van Deel 7: Engeland
1.200 km
Berwick - Hull
Vanaf 14 dagen
Redactie: W.Bazen & anderen - Europafietsers©

Aanvullingen

De informatiebrochure is bijgewerkt t/m 2020. Zie voor wijzigingen op de brochure tab 'Routeboekje(s) en GPS
Enkele specifieke Aanvullingen vind je hieronder.

Emsbrug gesloten

De Noordzeekustroute in Duitsland volgt onder andere de Ems. De (fiets/spoor)brug over de Ems bij Weener is sinds eind 2015 gesloten. Dit zal nog zeker tot 2020 gaan duren. Wie daar (afwijkend van de route) wil oversteken, moet de omleidingen volgen.

Campings Engelse kust

Langs de Engelse kust zijn campings met tentvoorzieningen schaars. Van enkele fietsers ontvingen we lijstjes die ook voor anderen goed van pas kunnen komen.

Afsluitdijk afgesloten voor fietsers

Rijkswaterstaat heeft het fietspad op de Afsluitdijk afgesloten van 1 april 2019 tot eind 2022 in verband met grootschalige versterking van de Afsluitdijk. Voor voetgangers en fietsers is er een gratis fietsbus beschikbaar. Voor de dienstregeling zie www.deafsluitdijk.nl/fietsbus-dienstregeling.
Een alternatieve route via Den Helder en de eilanden Texel, Vlieland en eventueel Terschelling naar Harlingen is beperkt mogelijk in de zomermaanden. Zie voor een enkele reis Texel-Vlieland met “De Vriendschap”, een seizoensgebonden passagiersschip, www.waddenveer.nl/nl. Zie voor een enkele reis Vlieland- Terschelling of Vlieland-Harlingen of Terschelling-Harlingen:  www.rederij-doeksen.nl/dienstregeling.

Overnachtingsmogelijkheden in Denemarken

In aanvulling op de overnachtingsmogelijkheden die reeds in de informatiebrochure zijn genoemd, wordt gewezen op het boekje “Overnatning I Det Fri” dat beschikbaar is in de webwinkel van Europafietsers, en op de website www.udinaturen.dk dat ook in het Nederlands is vertaald. Op deze site vind je onder meer alle kleine campings met als logo een tentje met twee boompjes. Dit logo is ook terug te vinden op Deense fietskaarten.

Overnachtingsmogelijkheden in Zweden

In aanvulling op de overnachtingsmogelijkheden die in de informatiebrochure zijn genoemd, wordt gewezen op de website www.visitsweden.nl.

Openbaar vervoer naar Noorwegen

In tegenstelling tot hetgeen in de informatiebrochure bij de NSCR in Noorwegen is vermeld, heeft Stenaline definitief haar veerdienst tussen Frederikshavn en Oslo beëindigd.

NSCR in Noorwegen

Bij de beschrijving van de NSCR in Noorwegen is een foto van een bruggetje toegevoegd met als bijschrift: 'Deel mountainbikeparcours langs Noorse westkust'. Om misverstanden te voorkomen: dit mountainbikeparcours is onderdeel van de NSCR in Noorwegen en bewegwijzerd met bordjes Nordsjø.

Openbaar vervoer

Trein

 • Behalve op de eilanden, kan in alle landen met de fiets in de trein gereisd worden
 • In Zweden alleen langs de kust in het zuiden, bij voorbeeld van Varberg naar Göteborg.
 • In Noorwegen is rond Oslo een redelijk dicht treinnet.
 • Bergen – Oslo kan met de trein gedaan worden over het prachtige binnenland van Noorwegen (langs de Rallarvegen)
 • Langs de kust loopt de trein tot Stavanger. 

Boot

 • Tussen Stavanger en Bergen kunnen veerdiensten gebruikt worden.
 • Tussen Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen varen vele veerboten.
 • Vanuit Nederland kan Engeland bereikt worden: Harwich, Hull, Newcastle, en -vanuit Zeebrugge- Edinburgh.

Bus

 • Alleen in Zweden: er gaat sinds 2019 een fietsbus naar Kungälv, aan de route. Zie de informatie van de Fietsvakantiewinkel.

Vliegtuig

 • Er zijn tal van plaatsen met het vliegtuig bereikbaar. De mogelijkheden en kosten om een fiets mee te nemen variëren nogal
 • De enige verbinding tussen Bergen en Shetland is via Logon Air, 3 per week in hoogseizoen; óf vliegen naar Aberdeen en dan  nachtboot naar Shetlands (dagelijks)

Zie ook de website van de Wereldfietser en forums over Fiets en openbaar vervoer

Routeboekje(s) en GPS

Geen routeboekje, wel een download-brochure en gps-bestand 
De kaarten en boekjes zijn verkrijgbaar in de webwinkel (zie hieronder)

North Sea Cycle Route

Kaarten en boekjes

Ook de oude brochure (uit 2017) is nog verkrijgbaar. Deze is uitgebreider, maar mogelijk deels verouderd.
NSCR brochure 2017

Rondje Noordzee

Een reisboek met een verslag over de volledige ronde:

Opmerkingen

Voor het bijhouden van veranderingen hebben we de hulp van fietsers nodig: stuur je opmerkingen over de route in!

kaartkm heenkm terug+/-plaatssoortomschrijvingdoor wiejaar/maand
    NSCR Zie voor wijzigingen op de brochure tab 'Routeboekje(s) en GPS' Jan van Vliet / Frans Kabel2021-04

     +/-  :      + = erbij       - = vervallen    ! = let-op   ... = zie tekst
     soort:      C = camping   ChdH = B&B    H = hotel    F = fietsenmaker   W = winkel    P= picknick

Opmerking melden

Heb je opmerkingen of suggesties over deze route, de overnachtingen of vervoer? Laat het ons weten! Geef ook aan om welke druk van het routeboekje (jaar) het gaat en op welk kaartnummer en op welke km de melding betrekking heeft.

Selecteer het betreffende deel van de route. Bestaat de route uit 1 deel, kies dan Nvt
Van de routegids (alleen cijfers, bv 2014)
Geef bij elke opmerking ook aan op welk kaartnummer en welke km de melding betrekking heeft.
Voorletter(s)/voornaam + tussenvoegsel + Achternaam
Vermeld eventueel je telefoonnummer, zodat we je kunnen bellen als dat nodig is.
Is er een bestand (tekst, kaart, plaatje, foto, etc.) dat meegezonden moet worden ?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png txt rtf pdf doc docx odt xls xlsx gz zip gpx.
Voor meer informatie kijk op de pagina met ons Privacyreglement
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Ervaringen van fietsers

Heb je iets op te merken over foutjes in de route, een gesloten accommodatie, of juist een leuk adresje dat jij hebt gevonden? Stuur dan een Opmerking in.
Wil je graag vertellen waarom je deze route leuk vond, of wil je anderen laten delen in wat je beleefde? Wil je met ons een blog delen?
Vul dan hieronder je ervaring in. Je reactie wordt direct geplaatst.

Reacties

Nadat we in 2017 het zuidelijke deel van de Noordzeeroute (zie ook elders op deze pagina) hebben gereden, hebben we in 2018 de noordelijke route gefietst. Vanuit Noordholland via Duitsland, Denemerken, Zweden, Noorwegen, Shetlandeilanden, Orkney eilanden, Schotland en Engeland via Newcastle weer terug naar Noord-Holland.
Ook van die reis hebben we (in twee delen) weer een dagelijks blog bijgehouden. Voor de liefhebbers, u kunt deze verslagen vinden via:
www.pindat.com/reisblog/petergerica.fietstochten

- Deel 1: 2017 Heerhugowaard-Newcastle-Dover-Calais-Heerhugowaard
- Deel 2A: 2018 Heerhugowaard-DE-DK-SE
- Deel 2A: 2018 SE-NO-GB-Newcastle-Heerhugowaard

(We stellen het blog graag open voor collegafietsers die belangstelling hebben voor de NSCR, maar hebben het een beetje afgeschermd door er een (simpel) wachtwoord op te zetten: PG)

 de vlotte passage door London is op deze route opgevallen, we weken zelfs een beetje af om toch maar over de TowerBridge te kunnen fietsen, en zelfs dat was doenbaar...wel spannend ;-)

de fotoreportage van onze trip kun je zien op onze webstek:

https://fietsenchrislu.wordpress.com/2017/08/01/van-dover-naar-hull-via-de-north-sea-cycle-route/

Ik heb de NSCR volledig solo gefietst en altijd overnacht in mijn tentje. Van dag tot dag zie ik wel waar ik terecht kom. Tot een jaar of drie geleden nam ik campinggidsjes mee en op fietskaarten stonden vaak ook campings aangegeven. (Sinds twee jaar op de nieuwe Sustrans-kaarten in GB niet meer). Ook de fietsreisgidsen vermelden vaak campings. Toch altijd weer een spannende aangelegenheid of ik aan het eind van de middag een geschikte camping vind. In Noorwegen, Zweden en Schotland (Hooglanden) kun je vrij kamperen. Dat heb ik ook diverse keren gedaan. In 2016 heb ik de Campingnavigator-app en de nieuwe ANWB camping app gebruikt. De ervaringen waren matig. Te weinig campings en de apps vulden elkaar niet aan. Off-line navigatie via de ANWB-app gaf autoroutes aan. Heb ik niet zo veel aan. De ANWB-app had ook vele bugs in het eerste jaar. Op advies van een solofietser die ik in Nederland ontmoette installeerde ik de Archie-camping-app. Die heb ik op mijn grote tocht van 2017 gebruikt. Een geweldige app. Voor € 2,99 heb je:

- Zeer compleet campingoverzicht, met vrijwel alle campings in noord-, west- en zuid Europa.
- Categorieën zichtbaar aan de kleur van het campingtekentje op de kaart.
- Off-line beschikbaar.
- Openingsperiode wordt aangegeven, en het klopt!
- Tel. nummer bellen vanuit de app.
- Keuzemogelijkheden binnen de categorieën.
- Off-line routenavigatie in Google Maps (fietsen instellen). Je moet wel het betreffende gebied in Google Maps als off-line kaart hebben gedownload. Volgens mij kan het ook wel in Osmand (dat gebruik ik) maar heb dat nog niet geprobeerd.

Klein nadeeltje:
On-line is er geen link met de website van de camping. Het gaat via de Google zoekfunctie.

Jan Schlaman

In 2017 hebben we het zuidelijk traject van de NSCR gereden. Van IJmuiden naar Newcastle en via Dover-Calais weer terug naar Nederland. Tijdens deze reis (4 weken) hebben we een reisblog bijgehouden waarin onze (goede) ervaringen zijn opgeschreven.
Je kunt dit vinden op https://www.pindat.com/reisblog/petergerica.fietstochten
(We stellen het graag open voor collegafietsers die belangstelling hebben voor de NSCR, maar hebben het een beetje afgeschermd door er een (simpel) wachtwoord op te zetten: PG)

Groet, Peter en Gerica

In 2018 zijn we beiden gepensioneerd en hebben we het plan opgevat om de noordelijke route gaan fietsen. IJs en weder dienende zullen we ook daar een blog van gaan bijhouden.

Na een periode van regen en storm eindelijk weer eens een mooie dag. Om 11uur stappen we op de fiets om op ons gemak in twee dagen naar Rotterdam te fietsen. In Rotterdam stappen we op de boot naar Hull waar we beginnen aan de NorthSeaCycleRoute.

Lees verder (pdf, 62kB)

We hebben in 3 jaar de hele route gereden. Het was een hele ruk en een hele ervaring (met een behoorlijk prijskaartje - we worden wat stram, dus kamperen wordt tot het uiterste beperkt).
In tegenstelling tot velen vonden we de trajecten langs de noordzeedijken niet vervelend: het altijd veranderende weer en de langzaam veranderende landschappen gaven juist een langzame spanning, die heel rustig maakt.
Ondanks de betere fiets -met Rohloff naaf- vond ik het stuk in Zuidnoorwegen  toch wel behoorlijk zwaar: één keer moesten we samen een fiets per keer omhoogduwen omdat het te steil was en de steenslag onder de voeten wegschoot. Wat ook anders was dan verwacht: het grote aantal kilometers dat je met vrij druk autoverkeer samen op de weg zit. Je denkt dat Noorwegen eenzaam rijden is: niet dus. Alhoewel: dagenlang fietsten we over kleine wegen door min-of-meer oerbossen, wat veel goedmaakte.
Waar ook weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven zijn de ellendige midgets die vanaf half juni de Schotse hooglanden tot onbewoonbaar gebied maken - althans voor zoetbloedige Hollanders.  In Engeland konden we [dat jaar] in Whitby niet verder: de kust was weggeslagen. Toen een route door de NorthYorksMoors gezocht en gevonden: mooi ! , maar die 3 hellingen van 25% waren me wat te gortig.
Toch -al met al- een fantastische rondreis, die we nooit hadden willen missen.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond aan gebruikers
To prevent automated spam submissions leave this field empty.