Wat zijn ringroutes?

Ringroutes zijn door ons bedacht om verschillende routes aan elkaar te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld langs de ene route Nederland uit fietsen, en via een verbinding langs een andere route terugkomen. Of je combineert op een andere manier: de Ringen bieden een grote variatie aan mogelijkheden. Ringen liggen als cirkels om Nederland met elke volgende ring op grotere afstand.

Overzichtskaart Ringroutes

Ring 1: 1.600 km
Korte fietsvakanties rond de Benelux (ca. 250 km van Nederland)

Ring 2: 2.900 km
Langs de Midden-Europese rivieren (tot ca. 750 van Nederland)

Ring 3: 4.000 km
Van de Atlantische Oceaan via de Oostzee naar de Noordzee (ca. 1.000 km van Nederland)

Ring 4: 4.000 km
Van de Atlantische Oceaan naar de Oostzee (ca. 1.500 van Nederland)

Niet alle delen van de Ringen zijn routes van Europafietsers, soms is er alleen maar een aanbeveling voor kaartmateriaal. Ze zijn wel allemaal door ervaren vrijwilligers gefietst. Op de pagina’s van de Ringen zie je er alles over.